da via he, đá vỉa hè, đá lát vỉa hè.

da via he, đá vỉa hè, đá lát vỉa hè. 

Hồi chiều mình có quảng cáo một vài hình ảnh mình có đề là đá bó vỉa, nhưng không hiểu sao lại có người không hiểu đá bó vỉa là cái gì, cũng có thể là vùng miền khác nhau, nên không hiểu đá bó vỉa là cái gì, cũng đúng thôi, nhưng đá bó vỉa hay cũng gọi là đá vỉa hè, ngoài hà nội còn gọi là đá gờ lề, hay còn gọi là đá bó vỉa hè, hay bó gờ lề, túm lại là một loại đá để tiếp giáp giữa đường và vỉa hè.  

báo giá đá bó vỉa 20 25

báo giá đá bó vỉa 20 25, bao gia da bo via 20 25 

báo giá đá bó vỉa 20 40

báo giá đá bó vỉa 20 40, bao gia da bo via 20 40 

báo giá đá bó vỉa 23 26

báo giá đá bó vỉa 23 26, bao gia da bo via 23 26 

báo giá đá bó vỉa 145 105

báo giá đá bó vỉa 145 105, bao gia da bo via 145 

 

< Lùi Đến >

Tin tức khác