Đăng thông tin bạn cần mua

Nội dung tin

Nội dung tin

Vui lòng không nhập số điện thoại, email, địa chỉ cụ thể trong nội dung

Dùng hình ảnh sẵn có của Bidigem.

Chọn hình ảnh bằng cách kéo thả hoặc click để upload .

Kéo thả hoặc click để upload hình ảnh vào đây.

Cách thanh toán: Người bán và mua tự thỏa thuận.