Cần mua nhiều mỏ đá để làm nhà máy đá bó vỉa, đá vỉa hè.

Cần mua nhiều mỏ đá để làm nhà máy đá bó vỉa, đá vỉa hè. 

Công ty chúng tôi đang mở rộng về lĩnh vực đá bó vỉa, đá vỉa hè, đá lát sân vườn, hiện nay chúng tôi đang cần mua lại nhiều mỏ đá, nhà máy, Cần liên hệ"

0938693102 ( Thạch Bình Định ) 

< Lùi Đến >

Tin tức khác