Đá bó vỉa, đá vỉa hè, tím bình định, đá bình định, hoa cà, tím hoa cà.

Đá bó vỉa, đá vỉa hè, tím bình định, đá bình định, hoa cà, tím hoa cà.

Đá tím phù cát, tím bình định, tím hoa cà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Đá vàng bình định 
Đá vàng bình định 
 

 
 
Đá đen bình định 
 
Đá đen bình định 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mọi chi tiet lien he . 

Liên Hệ : 0938693102

 
< Lùi Đến >

Tin tức khác