Đá bó vỉa bồn hoa

Đá bó vỉa bồn hoa

Tại các trục giao thông có dải phân cách, hoặc các tuyến đường có giải phân cách, hoặc các khuôn viên cần cái loại đá để trang trí bồn hoa thêm cho đẹp mắt thì đá bó vỉa bồn hoa là một giải pháp hiệu quả nhất cho mọi thời đại.

Chúng ta có thể lựa chọn các dòng đá bó vỉa như xanh đen, đen, ghi xám. Để trang trí cho bó vỉa bồn hoa, chúng ta có thể kết hợp với công ty cây xanh để chọn loại đá cho phù hợp với loại hoa và phù hợp với thiết kế của công trình.

Đá bó vỉa gốc cây, bồn hoa. 

 

 
< Lùi Đến >

Tin tức khác