Câu hỏi mà cả trí tuệ nhân tạo cũng phải bó tay.

Câu hỏi về con người. 

Mình sẽ chấp các bạn hỏi trí tuệ nhân tạo hay là chat gpt hay tất cả gì nữa thì chúng ta chỉ hỏi một câu mà tất cả những thứ thông minh đều phải ngã chào và bái phuc. ví dụ như . làm sao để biết được giá trị của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giá trị thật của 2 người ký kết với nhau, giá trị thật nha chứ không phải là giá trị ảo nha. không phải giá trị trên giấy tờ

Lúc này thì chat gpt chỉ có than một câu thôi, làm sao tui biết được, vì họ có đưa tôi xem đâu, mà họ có đưa thì cũng chỉ là trên giấy tờ công khai, còn cái phía bên trong làm sao tui biết được.

thế đó chat gpt thua luôn. cho người chat gpt hay trí tuệ nhân tao, hay thông minh gì đó chấp luôn. 

< Lùi Đến >

Tin tức khác