Tin tức

Khai thác và Sản xuất đá hoa cương & thương mại.

Khai thác và Sản xuất đá hoa cương & thương mại.

Khai thác đá hoa cương thường thì đá hoa cương có 2 dạng, hoặc đá mable nội địa, cũng vậy đá mồ côi và đá tảng thường thì đá mồ côi khai thác rất dễ nhưng trử lượng rất thấp, như vậy chúng ta có 2 loại khai thác đá, khai thác đá tản, khai thác đá, qua đó công nghệ cưa xẻ đá thì chúng ta có 2 loại tại Việt Nam đó là cưa Gang Saw, và cưa đĩa, cưa đĩa thì chắc các bạn cũng đã biết còn cưa gang saw thì giá cao, dùng để cưa những tản đá lớn và  lưỡi cưa dùng bằng dây Việt Nam mình từ những thế kỷ 19 đến nay chúng ta cũng đã áp dụng các phương thức khai thác này. Ở Bình Định có một người đầu tiên chế tạo ra cái máy mài đá 12 đầu lần đầu tiên của Việt Nam, và cũng có một người đầu tiên chế tạo ra cái máy cưa xẻ đá đầu tiên của Việt Nam, và hiện nay nhà máy vẫn hoạt động và phát triển từng ngày.

Khai thác đá thì chúng ta thường dùng máy cưa đĩa 3 địa hoặc 6 địa để cưa từng lớp đá vào sau đó cho công nhân tách và chuyển sang công đoạn đánh bóng và hoàn chỉnh sản phẩm, còn một số loại sản phẩm có nhiều công đoạn khác nhau như đá quy cách khác, đá khò nhám khác, đá xẻ rãnh khác, khâu gia công hoàn chỉnh sản phẩm chúng ta cần lựa chọn cho mình phương án thích hợp để hoàn chỉnh sản phẩm cho từng yêu cầu khác nhau để đảm bảo yêu cầu cho chủ đầu tư.  

 

đá màu vàng bó vỉa
 
đá màu vàng bó vỉa, da mau vang bo via. 
 
 
đá vỉa hè màu vàng 105
 
đá vỉa hè màu vàng 105, da via he mau vang 105 . 
 
 
đá vỉa hè màu vàng
 
đá vỉa hè màu vàng, da via he mau vang. 
 
 
đá vỉa màu vàng
 
đá vỉa màu vàng, da via mau vang. 
 

Công ty ĐÁ BÌNH ĐỊNH

Công ty  ĐÁ BÌNH ĐỊNH 

Đa lát vỉa hè màu vàng

Đa lát vỉa hè màu vàng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúng tôi làm gì ?

Chúng tôi làm gì?

đá bó vỉa màu vàng các loại

đá bó vỉa màu vàng các loại, da bo via mau vang cac loai . 

 

đá bó vỉa màu vàng

đá bó vỉa màu vàng, da bo via mau vang. 

 

đá giải phân cách bó vỉa

đá giải phân cách bó vỉa, da giai phan cach bo via. 

 

đá giải phân cách

đá giải phân cách, da giai phan cach.