Ý tuởng bidigem

Ý tuởng của bidigem 

1.  Vấn đề đưa ra.:

- Khi nhân viên mua hàng cũng cần một kênh thông tin để hỏi giá. 

- Khi tôi làm quảng cáo thì chúng tôi có nhiều khách hàng nhiều nơi khác nhau chúng tôi không thể đáp ứng đuợc, và tôi thấy lãng phí thông tin và chúng tôi muốn chia sẻ thông tin .

- Khách hàng nhiều lúc chưa chọn đuợc giá tốt , nguời mua chưa có thông tin nhiều về nguời cung cấp để lựa chọn giá. 

- Cần một nơi có khách hàng đang cần mua hàng, nguời bán vào đó để bán hàng.

- Cần một kênh thông tin đang có khách hàng cần mua, cần cung cấp dịch vụ, nhân viên kinh doanh các công ty vào bán hàng. 

2. Giải pháp 

- Thiết lập một cổng thông tin cung cấp thông tin khách hàng cần cho nhà cung cấp với mức phí thấp nhất.

- Thiết lập một website bidigem.com để nhận thông tin nguời mua và cung cấp thông tin nguời mua cho nguời bán, hoặc nguời cung cấp dịch vụ. 

- Thiết lập một app trên điện thọai để nguời dùng đưa yêu cầu và tự động chuyển thông tin đến nhà cung cấp .

- Thay vì luớc face, zalo thì ta luớt bidigem để có khách hàng bán hàng. 

 

 

3. Chúng tôi đuợc gì

- Khi sử dụng thông tin để nhà cung cấp bán hàng tất nhiên chúng tôi phải thu đuợc ít tiền từ nhà cung cấp. 

- Chúng tôi sẽ thu đuợc tiền quảng cáo khi nhiều nguời sử dụng dịch vụ của chúng tôi. 

- Chúng tôi sẽ thu một khỏan nhỏ từ thông tin mà chúng tôi cung cấp . 

- Chúng tôi là công ty phân tích và nghiên cứu thị truờng và hành vi yêu cầu một cách hiệu quả. 

< Lùi Đến >

Tin tức khác